5 Km
10 Km (2 x 5 Km)
1/2 Maraton (4 x 5 Km)

Bližší informace naleznete v propozicích